Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών - Κλιματιστικών - Θερμικών Έργων και Καυσίμων Αερίων Νομού Ευβοίας

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ • 20 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

  Κωδικός 2103 – 1- GR1 LEO 02- 15041
 • Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην προσαρμογή των κτιρίων στο περιβάλλον και στο τοπικό κλίμα, διασφαλίζοντας παράλληλα συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό τους. Η υιοθέτηση του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων εξυπηρετεί τρεις (3) βασικούς στόχους:
  α. Την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της υποκατάστασής τους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), άρα την εξοικονόμηση συμβατικής ενέργειας.
  β. Την προστασία του περιβάλλοντος, λόγω του περιορισμού στην χρήση συμβατικών καυσίμων και ηλεκτρισμού, συνεπώς την μείωση των εκλυόμενων ρύπων στην ατμόσφαιρα.
  γ. Την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Η χρησιμοποίηση της αδάπανης ηλιακής ενέργειας για την θέρμανση των κτιρίων και των δροσερών ανέμων για τον δροσισμό τους αποτελούν πρόκληση οικονομική, μια και η προκύπτουσα εξοικονόμηση χρημάτων είναι της τάξης του 50%, ενδεχομένως και μεγαλύτερη.
  Η κατά κύριο λόγο παθητική ενεργειακή απόδοση που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή βασικών αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενισχύεται σημαντικά με την εφαρμογή σύγχρονων αυτοματισμών και συστημάτων εξελιγμένης τεχνολογίας που παράγουν, συμπαράγουν ή εξοικονομούν ενέργεια. Ο αρμονικός συνδυασμός των δύο παραγόντων γεννά την έννοια "ενεργειακό σπίτι", ένας όρος που έχει ήδη διεισδύσει στον κατασκευαστικό κλάδο και αναμένεται να τον κατακτήσει στο εγγύς μέλλον. Στα πλαίσια αυτά, ο Σύνδεσμος, ως φορέας που καλείται να προασπίσει τα συμφέροντα αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών που πρόκειται να αντιμετωπίσουν αυτή την νέα πρόκληση, εντόπισε την ανάγκη θεωρητικής κατάρτισης στο θέμα του βιοκλιματικού σχεδιασμού και εντατικής κατάρτισης στα θέματα των ενεργειακών αυτοματισμών οικιακής χρήσης.
  Το αντικείμενο κατάρτισης περιελάμβανε:
  Βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού
  Εσω-κλίμα και διασφάλιση συνθηκών βιολογικής άνεσης και υγιεινών συνθηκών για να είναι κατοικήσιμο το οίκημα
  Ενεργητική και παθητική αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  Ενεργειακά σπίτια
  Ευβριδικά συστήματα παραγωγής και συμπαραγωγής ενέργειας
  Στόχος του προγράμματος ήταν η απόκτηση εφοδίων από τα μέλη του Συλλόγου που συμμετείχαν , ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας. H εκπαίδευση έγινε στο Βερολίνο, όπου για διάστημα 15 ημερών μία ομάδα 20 μελών του Συνδέσμου παρακολούθησε σεμινάρια και έκανε πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις σχετικά με το θέμα του προγράμματος.Φωτογραφίες

Πατήστε για μεγένθυση