Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών - Κλιματιστικών - Θερμικών Έργων και Καυσίμων Αερίων Νομού Ευβοίας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΠΑΝΙΑ • 20 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

  Κωδικός 2012-1-GR1-LEO02-09656
 • Το πρόγραμμα αυτό επιλέχθηκε από την Εθνική Μονάδα του προγράμματος ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ και προτάθηκε ως «ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» για άλλους φορείς -- Σύμφωνα με τον νόμο 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση θερμικών ηλιακών συστημάτων για την κάλυψη μέρους των θερμικών αναγκών όλων των νέων κτιρίων. Δύο από τις βασικότερες ΑΝΑΓΚΕΣ που μπορούν να καλυφθούν από τα θερμικά ηλιακά συστήματα είναι οι ανάγκες ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και θέρμανσης του κτιρίου (ΘΧ).Καθώς ο σχεδιασμός αυτών των συστημάτων δεν διδάσκεται ούτε στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά ούτε και στις τεχνικές σχολές, η πρόταση αυτή έχει ΣΤΟΧΟ να καλύψει αυτό το κενό και να εκπαιδεύσει υδραυλικούς στο σχεδιασμό και στην εγκατάσταση των κεντρικών θερμικών συστημάτων για να αποκτήσουν γνώσεις ως προς:
  α. Τους διάφορους τύπους συλλεκτών και τις εφαρμογές τους.
  β. Το σχεδιασμό και διαστασιολόγηση του απαιτούμενου συστήματος για την κάλυψη των αναγκών ΖΝΧ και ΘΧ− Τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης του συστήματος.
  γ. Τη χρήση λογισμικών προσομοίωσης συστημάτων.
  Είκοσι μέλη του Συνδέσμου , εγκαταστάτες Θερμικών Εργων είχαν την δυνατότητα να καταρτισθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci – Mobility, για διάρκεια 15 ημερών σε διάφορους φορείς και επιχειρήσεις της Βαρκελώνης και άλλων Δήμων της Καταλονίας στοχεύοντας
  στην ανάπτυξη ενός περισσότερου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού,
  στην καλλιέργεια εξειδικευμένων ικανοτήτων αναφορικά με την ηλιακή ενέργεια,
  στην απόκτηση ενός υψηλότερου επιπέδου βασικής μόρφωσης και εκπαίδευσης σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των επιχειρηματιών του κλάδου στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.


  ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ


  1. Απόκτηση νέων γνώσεων πάνω σε θέματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιαίτερα της Θερμικής ηλιακής ενέργειας
  2. Αύξηση του επιπέδου της αυτοεκτίμησης και του αισθήματος της ασφάλειας,
  3. Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της ώριμης σκέψης,
  4. Ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, της συνεργασίας και της προσαρμοστικότητας.
  5. Ανάπτυξη των πολιτισμικών δεξιοτήτων τους σχετικά με την χώρα υποδοχής , την Ισπανία και ιδιαίτερα την Βαρκελώνη, μία από τις πιο φημισμένες πόλεις της Ευρώπης για τα αξιοθέατα και τον τουρισμό της.Φωτογραφίες

Πατήστε για μεγένθυση