Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών - Κλιματιστικών - Θερμικών Έργων και Καυσίμων Αερίων Νομού Ευβοίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ
ΙΤΑΛΙΑ • 20 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

  Κωδικός 2013-1-GR1-LEO 02-15042
 • Η γεωθερμία είναι μια ήπια και πρακτικά ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, που μπορεί με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες να καλύψει εκτεταμένες ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις να παράγει και ηλεκτρική ενέργεια. Η γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται ήδη για τηλεθέρμανση, θέρμανση θερμοκηπίων και εδαφών, ιχθυοκαλλιέργειες, θερμά λουτρά, διαφορές βιομηχανικές λύσεις και πολλές άλλες εφαρμογές. Στις ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν την σημερινή εποχή, η αμελητέα περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η χρήση της γεωθερμίας, την καθιστά παράγοντα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης όσων την χρησιμοποιούν και συμβολής στην τοπική, περιφερειακή και εθνική αειφόρο ανάπτυξη. Η αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής και μέσης ενθαλπίας είναι από τις πλέον αξιόπιστες, οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, ικανή να καλύψει εκτεταμένες ανάγκες οποιασδήποτε εγκαταστάσεις σε θέρμανση, ψύξη και παροχή ζεστού νερού χρήσης με υψηλό βαθμό απόδοσης. Το θεματικό αντικείμενο του προγράμματος διαπραγματευόταν αυτές ακριβώς τις χρήσεις και εφαρμογές συστημάτων και τεχνολογιών γεωθερμίας χαμηλής και μέσης ενθαλπίας σε βιομηχανικές, αγροτικές, τουριστικές και λοιπές εκμεταλλεύσεις, καθώς και σε συμβατικά κτίρια οικιακού ή επαγγελματικού χαρακτήρα. Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών Κλιματιστικών Θερμικών Έργων και Καυσίμων Αερίων Νομού Ευβοίας, σαν Φορέας Αποστολής, εκπόνησε επιδοτούμενο πρόγραμμα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci , με σκοπό να καταρτίσει τα μέλη του σε θέματα αξιοποίησης της Γεωθερμίας για την εξοικονόμηση περιβαλλοντικών και οικονομικών πόρων, ώστε να συμβάλει θετικά σε καίρια ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του, όπως:
  α. Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
  β. Δημιουργία νέων προοπτικών άσκησης και προώθησης της επιχειρηματικότητας.
  γ. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών επιχειρηματιών/αυτοαπασχολούμενων
  δ. Προσαρμογή των συμμετεχόντων στις ευρωπαϊκές συνθήκες άσκησης της δραστηριότητας.
  ε. Αντιμετώπιση των συνεπειών της πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας λόγω της πιστωτικής κρίσης.
  στ. Απομάκρυνση του ενδεχόμενου κινδύνου της υποαπασχόλησης και της ανεργίας.
  ζ. Αναβάθμιση των προσωπικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.
  Η εκπαίδευση έγινε στην Βόρεια Ιταλία , με κέντρο την Μπολώνια και έγιναν επισκέψεις σε διάφορες μονάδες στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνα .Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος είχε στόχο να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εγκαταστατών υδραυλικών, κλιματιστικών και θερμικών έργων, όπως είναι:

  1. η περιβαλλοντική και οικονομική ανάγκη για μεταστροφή στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
  2. η προσαρμογή της εργασίας τους σε σύγχρονες εφαρμογές της Γεωθερμίας
  3. η εξοικείωση με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας,
  4. η ανάπτυξη περισσότερου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού,
  5. η ενίσχυση της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας των επιχειρηματιών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Φωτογραφίες

Πατήστε για μεγένθυση