Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών - Κλιματιστικών - Θερμικών Έργων και Καυσίμων Αερίων Νομού Ευβοίας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΙΤΑΛΙΑ  • 20 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

    Κωδικός 2009-1-GR1-LEO02-01730
  • Το Φυσικό Αέριο θεωρείται η καθαρότερη πηγή ενέργειας μετά τις Ανανεώσιμες πηγές , λόγω της ποιότητας της καύσης του και της χαμηλής περιεκτικότητας των καυσαερίων του σε ρυπογόνες ουσίες. Έχει πλέον επικρατήσει ως το κατεξοχήν καύσιμο των πόλεων που θέλουν να σέβονται το περιβάλλον και τους πολίτες τους. Βρίσκει ευρύτατη εφαρμογή στο σπίτι για το μαγείρεμα και τη θέρμανση νερού και χώρων, στον κτιριακό τομέα για την κεντρική θέρμανση, στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες, στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικά στην ηλεκτροπαραγωγή τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μεγάλη διείσδυση του Φυσικού Αερίου. Με δεδομένο το δίκτυο μεταφοράς και διανομής εγκαθίστανται πολλές νέες μονάδες παγκόσμια, παράλληλα δε προγραμματίζεται η αντικατάσταση παλαιότερων ρυπογόνων μονάδων άλλων τεχνολογιών με Φ/Α.
    Στο πρόγραμμα κατάρτισης που αναφέρεται παραπάνω οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα και μέσα από σεμινάρια που έγιναν από μηχανολόγους των διαφόρων επιχειρήσεων και φορέων που επισκέφθηκαν αλλά και από την πρακτική άσκηση , που ήταν μέρος της εκπαίδευσης αποκόμισαν τεχνογνωσία στις παρακάτω ενότητες :
    ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ- ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΗΤΑΝ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ.Φωτογραφίες