Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών - Κλιματιστικών - Θερμικών Έργων και Καυσίμων Αερίων Νομού ΕυβοίαςΕμπιστευτείτε Αδειούχους
Πιστοποιημένους ΥδραυλικούςΕμπειρία - Πιστοποίηση - Ποιότητα - Υπευθυνότητα

γιατί δεν αρκεί μόνο η εκμάθηση της τέχνης από μάστοραΔείτε τα μέλη μας

Τι προσφέρει ένας Αδειούχος Εγκαταστάτης του Συνδέσμου μας ;


Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Κατάρτιση και Εξέλιξη


Από το έτος 2009, ο σύνδεσμός μας, έχοντας σαν στόχο την διαρκή δια βίου μάθηση
και με σκοπό την επιμόρφωση και κατάρτιση των μελών του πάνω σε θέματα νέων τεχνικών και τεχνολογιών
πάνω στο επάγγελμα του υδραυλικού, συμμετέχει σε ευρωπαικά προγράμματα.

Μέσω του τομεακού προγράμματος
LEONARDO DA VINCI - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία τα παρακάτω σχέδια:
alternative

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ

Γερμανία

alternative

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ


Ιταλία


alternative

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Ισπανία

alternative

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΙταλία

Ο Σύλλογος μας

syne.gr